Richtlijnen en praktijkvoering

Hartfalen

2010 - De Europese richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronisch en acuut hartfalen van de „European Society of Cardiology‟ (ESC) uit 2008 vormt de basis voor deze richtlijn. De richtlijn is aangepast aan de Nederlandse situatie, waarbij ook gebruik werd gemaakt van de Multidisciplinaire Richtlijn Chronisch Hartfalen 2002 en de NHG-Standaard Hartfalen 2005.

Eigenaar: CBO
Participanten namens verenso: Martin van Leen en Ronald Rohling