Richtlijnen en praktijkvoering

Leidraad Proactieve zorgplanning (ACP) n.a.v. COVID-19-pandemie  

2020 - De COVID-19-pandemie maakt duidelijk hoe belangrijk proactieve zorgplanning en goede vindbaarheid en overdracht van vastgelegde behandelwensen en -grenzen zijn. Immers, voor patiënten met ernstige COVID-19 kan langdurige en intensieve zorg aangewezen zijn, waarbij zorgverleners met spoed willen weten of de betreffende patiënt een dergelijk zorgtraject in zijn of haar situatie wenselijk vindt, bijvoorbeeld bij toegenomen risico’s in verband met een kwetsbare gezondheid. Ook kunnen artsen die de patiënt goed kennen aangeven dat bepaalde behandelingen voor de specifieke situatie van een patiënt medisch niet langer zinvol worden geacht.

Om zorgverleners te ondersteunen bij het proces van proactieve zorgplanning en het vastleggen van behandelwensen en – grenzen, is nu de Leidraad Proactieve zorgplanning (ACP) naar aanleiding van COVID-19 uitgebracht.

De Leidraad Proactieve zorgplanning (ACP) naar aanleiding van de COVID-19-pandemie geeft een overzicht van de stappen die in het proces van proactieve zorgplanning doorlopen worden, met links naar eerder ontwikkelde algemene én COVID-19-specifieke leidraden voor het identificeren van mensen met een kwetsbare gezondheid en voor het aangaan van gesprekken over persoonlijke doelen, voorkeuren en beperkingen, en de medische haalbaarheid ervan. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een nieuw ontwikkeld uniform digitaal format.

De Leidraad is door gemandateerde leden van NHG, Verenso, NVAVG, V&VN en Patiëntenfederatie NL samen met PZNL gemaakt en na juridische beoordeling door KNMG geaccordeerd door NIV, NVKG, NVA, NVALT, NVIC, NVSHA en NVvC en Verenso. Namens Verenso hebben dr. Daisy Janssen en aioto Nienke Fleuren geparticipeerd in de werkgroep.

  • Eigenaar: PZNL
  • Participanten namens Verenso: specialist ouderengeneeskunde mw. dr. D.J.A. Janssen, specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg en mw. drs. N. Fleuren, aioto ouderengeneeskunde