Richtlijnen en praktijkvoering

2018 - Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase

De richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase geeft aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle patiënten (vanaf 18 jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase (zie definitie in het Kwaliteitskader) ongeacht de onderliggende aandoening en in iedere zorgsetting. De richtlijn beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Eigenaar: IKNL
Participant namens Verenso: Marie-Jose Gijsberts