Thema's en projecten

Behandeladvies Geriatrische Revalidatiezorg (GR)

bacteria-virus-624x362_tcm16-52108.jpg

Behandeladvies Post-COVID-19 (Geriatrische) revalidatie

Als onderdeel van het behandeladvies Post-COVID-19 (Geriatrische) revalidatie is de module Ambulante geriatrische revalidatie (GR) gepubliceerd. Deze module beschrijft de ambulante behandeling voor COVID-19 revalidanten in de GR. Wij danken de subwerkgroep voor hun inzet om tot deze module te komen!

Door het publiceren van deze module is er een opsplitsing gekomen in een module Ambulante geriatrische revalidatie (GR) en een module Klinische revalidatie. De vorige versie van het behandeladvies Post-COVID-19 (Geriatrische) revalidatie is nu de module Klinische revalidatie geworden. In deze module zijn tevens een aantal tekstuele wijzigingen gedaan in bijlage I onder het kopje Afbouwen van zuurstof.


Richtlijn Revalidatie en nazorg bij COVID-19

Op dit moment blijven het Behandeladvies Post-COVID-19 (geriatrische) revalidatie en de richtlijn de richtlijn Revalidatie na  COVID-19 naast elkaar bestaan. Daar waar het behandeladvies en de richtlijn elkaar tegenspreken is de richtlijn leidend.


Nieuws