Kwaliteit en richtlijnen

Schouwen

Juni 2016 - Richtlijn Lijkschouw voor behandelend artsen. Werkwijze en samenwerking met gemeentelijk lijkschouwers en politie

Opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap in samenwerking met Verenso,
de Nederlandse Internisten Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Forensisch Medisch Genootschap en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

 

  • Eigenaar:  extern
  • Participant namens Verenso: Robert Helle