Richtlijnen en praktijkvoering

Influenzapreventie

Richtlijn Influenzapreventie

2004 - Deze (digitale) richtlijn is voor de specialist ouderengeneeskunde een instrument om influenza in een verpleeghuis en verzorgingshuis zo veel mogelijk te voorkómen dan wel de nadelige gevolgen ervan voor de patiënt te beperken.

2009 - Leidraad - een werkgroep van specialisten ouderengeneeskunde, aangevuld met experts van RIVM heeft zich gebogen over het gewenste medisch inhoudelijke aanpak van de grieppandemie.

 

Leidraad preventie en aanpak van Influenza A (H1N1) in de ouderengeneeskunde

2009 - Een werkgroep van specialisten ouderengeneeskunde, aangevuld met experts van RIVM heeft zich gebogen over het gewenste medisch inhoudelijke aanpak van de grieppandemie. Dit is afgestemd met ActiZ en NHG. De eerdere Richtlijn ‘Influenza preventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’ uit 2004 blijft de basis, ook bij preventie en bestrijding van de Nieuwe Influenza A (H1N1). In deze Leidraad zijn daarbij aanvullende adviezen opgenomen voor de specialisten ouderengeneeskunde. 

 

Eigenaar: Verenso
Participanten namens Verenso: 2004: prof. dr. H. Cools, J.J. Herngreen, R.E. de Jong, M.F. Lichtenbelt, T. de Graas, M.L. Kuijper; 2009: prof. dr. H. Cools, R. van Balen, I. Pladdet, H. van de Sande, M. Smalbrugge, W. Vergeer