Richtlijnen en praktijkvoering

Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen
 

2007- De multidisciplinaire richtlijn is met betrokkenheid van relevante partijen, zoals tandartsen, tot stand gekomen en beschrijft hoe de mondgezondheid geoptimaliseerd wordt.

 

Brochure Mondzorg & de rol van verzorgenden en verpleegkundigen

2007- Een samenvatting van de richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen, een brochure voor alle betrokken zorgverleners.