Richtlijnen en praktijkvoering

Ziekte van Parkinson

2011 - De Multidisciplinaire richtlijn Ziekte van Parkinson verscheen in 2010 met adviezen over diagnostiek, therapie en netwerkzorg. Deze richtlijn is echter grotendeels gericht op de thuiswonende patiënt.

Behandeladviezen voor mensen met de ziekte van Parkinson in het verpleeghuis bestonden tot op heden niet, terwijl bij deze doelgroep de zorg en behandeling juist zeer complex zijn. Daarom is ten behoeve van deze doelgroep de handreiking voor Multidisciplinaire parkinsonzorg in het verpleeghuis ontwikkeld.

Eigenaar: Verenso
Participanten namens Verenso: prof. dr. R. Koopmans, S. Zuidema