Richtlijnen en praktijkvoering

Persoonlijke beschermingsmiddelen

2017 - Deze richtlijn heeft tot doel om (zorggerelateerde) infecties te voorkomen bij cliënten en medewerkers door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen door medewerkers.