Thema's en projecten

COVID-19 / Coronavirus

Hier vindt u alle door Verenso gepubliceerde informatie over COVID-19.

Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Else Poot of Corinne de Ruiter via richtlijnen@verenso.nl.

Support Helpdesk Ouderengeneeskunde
De Support Helpdesk Ouderengeneeskunde (SHD) streeft ernaar de specialist ouderengeneeskunde van de zorgorganisatie te ontlasten doordat de dienstdoende ervaren specialist ouderengeneeskunde van de SHD volledig zelfstandig en telefonisch supervisie, behandeladviezen en mental support geeft. Wilt u meer weten over de SHD, de gratis telefonische achterwacht? Ga dan naar deze pagina.