Richtlijnen en praktijkvoering

Handreiking Diagnostiek van dementie

2009 - De handreiking omvat een stroomschema dat een methodische aanpak van ziektediagnostiek bij dementie zichtbaar maakt. Tevens bevat het een nadere uitwerking van ziekte- en zorgdiagnostiek met de overwegingen die daarbij gemaakt worden.


LESA Dementie

2009 - De Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak (LESA) Dementie is opgesteld door een werkgroep van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde/sociaal geriaters. De NVVA en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) beogen met deze LESA betere zorg te bieden voor patiënten met dementie en hun naasten.

Eigenaar: NHG, Verenso
Participant namens Verenso: Adrie Gerritsen