Thema's en projecten

Pijn

Chronische pijn komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis wonen of verblijven in zorginstellingen. Pijn wordt bij kwetsbare ouderen nu nog onvoldoende herkend en behandeld. Daardoor zijn zij vaak minder fysiek en sociaal actief en minder zelfredzaam. Ook kan pijn leiden tot angst, depressie en verdere achteruitgang van cognitief functioneren. Kwetsbare ouderen kunnen anders reageren op pijn en pijnmedicatie.

Ontwikkelingen in project Pijn

2019 - Verenso voert, met financiering van ZonMw en in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik, een project uit waarin in twee verpleeghuizen op drie afdelingen de Verenso-richtlijn Pijn wordt geïmplementeerd. Het doel van het project is het ontwikkelen van een implementatietoolkit, waarvan de patiëntenfolder inmiddels is gepubliceerd. Inmiddels is de ondersteuning bij de implementatie bij Zonnehuisgroep Vlaardingen grotendeels afgerond en gaan zij aan de slag met de verdere uitrol in de rest van de organisatie. Thebe heeft inmiddels de implementatie opgestart en een start- en FTO-bijeenkomst gehad en een pijnteam opgericht.

Eén van de  nieuwe ontwikkelingen die wordt opgepakt in het project Pijn is de PAIC-15, de ‘Pain Assessment in Impaired Cognition’. De PAIC-15 is een nieuwe pijnobservatieschaal voor mensen met cognitieve problemen, in het bijzonder mensen met dementie. De PAIC 15 helpt bij het herkennen van vijftien signalen van pijn, verdeeld over drie categorieën: gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en stemgeluiden. Er is een e-training beschikbaar.

Verder zullen de eerste resultaten van en de ervaringen in het ZonMw-project worden gepresenteerd op een landelijke studiedag 'Pijn bij Kwetsbare Ouderen' op 11 december 2019 in respectievelijk een plenaire sessie en een workshop. De studiedag wordt georganiseerd door het Leids Congresbureau.

 

Nieuws

Standpunten en producten

Vragen over dit dossier?

Neem dan contact op met:
Else Poot

Else-Poot.jpg