Richtlijnen en praktijkvoering

Handreiking Wet zorg en dwang, voor specialisten ouderengeneeskunde & artsen voor verstandelijk gehandicapten in intramurale setting

2019 - De Wzd wordt per januari 2020 ingevoerd om de specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten behulpzaam te zijn bij de invoering hiervan. Hiervoor hebben Verenso en de NVAVG een handreiking ontwikkeld. De verschillende rollen die de artsen kunnen vervullen zijn hierin uitgewerkt.

Meer informatie kunt u ook vinden in het dossier 'Wet zorg en dwang’.

Meer informatie:  Inge van der Stelt