Richtlijnen en praktijkvoering

Handreiking Wet zorg en dwang, voor specialisten ouderengeneeskunde & artsen voor verstandelijk gehandicapten in intramurale setting

De Wzd is per januari 2020 ingevoerd om de specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten behulpzaam te zijn bij de invoering hiervan. Hiervoor hebben Verenso en de NVAVG een handreiking ontwikkeld.

Verenso en NVAVG hebben in juni 2022 een update van de Handreiking Wzd gepubliceerd. In de update zijn de meest recente wetswijzigingen verwerkt. Lees hier het nieuwsbericht.

Zie ook het dossier 'Wet zorg en dwang’.

Archief

 

Meer informatie:  Inge van der Stelt