Kwaliteit

Handreiking Taakherschikking

2017 - Voorspelbare en routinematige handelingen op medisch gebied, die niet risicovol zijn, kunnen soms worden verricht door bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten en physician assistants. Dit wordt taakherschikking genoemd. In 2012 heeft Verenso de handreiking Taakdelegatie uitgebracht. Met de in 2017 uitgebrachte handreiking Taakherschikking is deze nu geactualiseerd.
 
De inhoud van de handreiking is op hoofdlijnen in stand gebleven. Belangrijkste verschillen zijn:

  • Terminologie is op sommige punten geactualiseerd. Ten opzichte van verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) wordt doorgaans de term taakherschikking gehanteerd.
  • De handreiking is beknopt en sommige delen zijn als bijlage bij de handreiking opgenomen.

In september 2017 is het wetsvoorstel voor taakherschikking aangenomen door de Tweede Kamer. Het is de verantwoordelijkheid van artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals zoals VS en PA om eventuele risico’s te beperken die kunnen ontstaan door taakherschikking en hier duidelijke schriftelijke afspraken over te maken. De handreiking vormt de basis om dit mogelijk te maken.  

Na 2017 zijn de ontwikkelingen op het gebied van taakherschikking snel gegaan. Zie hiervoor het standpunt van Verenso.


Meer informatie: Sandra van Beek