Kwaliteit

Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0 (LSKA)

2014 - Antistollingsmedicatie is risicovol. Deze risico’s worden versterkt door gebrek aan samenhang in de keten van zorg voor antistolling.

Dit document richt zich op de individuele zorgaanbieder en organisatie in de eerste en tweede lijn. In dit document is vastgelegd hoe het zorgproces ingericht wordt, wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en hoe communicatie en afstemming tussen de partners in de keten en patiënt plaatsvindt.

Het inrichten van structuren en aangaan van samenwerkingsverbanden blijkt een complexe aangelegenheid voor professionals in de praktijk. Vanwege deze complexiteit van de organisatie is het noodzakelijk om meer centrale regie te voeren. Deze regie wordt in de LSKA geborgd door het casemanagement antistolling.

Eigenaar: KNMP
Participant namens Verenso: de heer P.J. Schimmel