Kwaliteit

Multiple Sclerose - symptomatische behandeling 

2022 - Sinds enige tijd is de richtlijnmodule Symptomatische behandeling Multiple Sclerose gepubliceerd. Het bestuur van Verenso heeft deze richtlijnmodule geautoriseerd. Specialist ouderengeneeskunde Kees van Gelder was werkgroeplid namens Verenso. Wij danken hem voor zijn inzet.

In 2018 is op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) een herzieningstraject gestart, omdat veel van de modules die de revalidatie van patiënten met Multiple Sclerose betreffen aan herziening toe waren. Dit traject is in 2021 afgerond.

Deze richtlijn is gericht op geïntegreerde zorg en bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Multipele Sclerose. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Eigenaar: Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Participant namens Verenso: Kees van Gelder, specialist ouderengeneeskunde