Kwaliteit

Polyfarmacie bij ouderen

2012/ 2020 - Deze richtlijn richt zich op ouderen met een groot risico op schade door gebruik van voor hen mogelijk minder geschikte geneesmiddelen. Daarmee bedoelen we ouderen vanaf 65 jaar
met polyfarmacie (en daarmee samenhangende multimorbiditeit) en één of meer van de
volgende risicofactoren:

  •  verminderde nierfunctie;
  • verminderde cognitie;
  • verhoogd valrisico;
  • signalen van verminderde therapietrouw;
  • niet zelfstandig wonend.

Alle aanbevelingen in deze richtlijn betreffen deze specifieke patiëntengroep die we
aanduiden als ‘ouderen met polyfarmacie’. Het hanteren van leeftijd als selectiecriterium is
arbitrair, omdat sommige patiënten ook al vóór de leeftijd van 65 jaar kwetsbaar kunnen zijn.

Eigenaar: NHG /NVKG/OMS
Participanten namens Verenso: mevrouw F. Boersma en de heer W. Vergeer

In 2020 werden de volgende modules aanvullend op deze richtlijn gepubliceerd: