Kwaliteit

Polyfarmacie: module Minderen en stoppen van medicatie

 

2020 - De modules minderen en stoppen van medicatie van de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (2012) bieden handvatten om het minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiënten (≥70 jaar) in de dagelijkse praktijk vorm te geven.

Voor 10 geneesmiddelengroepen zijn kennisdocument ontwikkeld. Ook zijn de internationale STOPP-START criteria herzien.

Eigenaar: NVKG
Participant namens Verenso: Froukje Boersma