Kwaliteit

Handreiking Multidisciplinair werken aan Probleemgedrag

2008 - De behandeling van probleemgedrag vindt plaats in multidisciplinair verband. Daarom is in samenwerking met beroepsverenigingen van psychologen, verpleging en verzorging deze handreiking  ontwikkeld. De verschillende disciplines hebben hun eigen taak bij het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van probleemgedrag.
 
De handreiking omvat een stroomschema dat een methodische aanpak van ziektediagnostiek bij dementie zichtbaar maakt. Tevens bevat het een nadere uitwerking van ziekte- en zorgdiagnostiek met de overwegingen die daarbij gemaakt worden.

Eigenaar: Verenso (voorheen NVVA)
Participanten namens Verenso:  M.E.M. Ypma-Bakker, L.A. Willemstein, H. Gratama van Andel