Kwaliteit

Medisch Specialistische revalidatie bij Oncologie

2018 - De multidisciplinaire richtlijn beschrijft hoe te komen tot goede verwijzing naar medisch specialistische revalidatie bij oncologie. Er komen in de dagelijkse oncologische praktijk problemen voor op lichamelijk, cognitief, emotioneel of sociaal vlak en/of met betrekking tot rolfunctioneren en/of zingeving. Deze problemen kunnen aanleiding geven, na signalering en bespreking, tot verwijzing van de desbetreffende patiënt met kanker of die kanker heeft gehad. De (ex-)patiënt kan verwezen worden voor verdere diagnostiek, een leefstijladvies, behandeling door één psychosociale of paramedische zorgverlener, door zorgverleners van verschillende disciplines, of naar medisch specialistische revalidatie.

De richtlijn beschrijft:

  • Klachten na curatieve behandeling en in de palliatieve fase
  • Voorspellende factoren voor een gezonde levensstijl
  • Het intakeproces voorafgaand aan medisch specialistische revalidatie bij oncologie
  • Revalidatie(-interventies)
  • Meetinstrumenten voor effectevaluatie
  • Empowerment van de patiënt
  • Ondersteuning/adviezen/(verpleegkundige) interventies gericht op arbeid
  • Kosteneffectiviteit
  • Organisatie van zorg
  • Signalering en nazorg/revalidatiezorg bij kwetsbare (veelal) oudere patiënten met kanker

Bij deze update is de eerdere naam 'oncologische revalidatie' gewijzigd in 'medisch specialistische revalidatie bij oncologie'. In de update wordt aandacht besteed aan kwetsbare (veelal oudere) patiënten met kanker. Initiatiefnemer was de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).


Eigenaar:  IKNL
Participant namens Verenso: Nynke Klaassens