Kwaliteit

Slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen

2015 - Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor ouderen die acuut zijn opgenomen en slaapproblemen hebben. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • diagnostiek naar de oorzaken en ernst van slaapproblemen bij oudere patiënten die acuut in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn opgenomen;
  • medicamenteuze en niet-medicamenteuze  interventies voor acuut opgenomen oudere patiënten die nieuwe of verergerende slaapproblemen hebben.

 

Eigenaar: NIV/NVKG
Participant namens Verenso: Rian van Pagee